O nas

POCZĄTKI GRUP MODLITEWNYCH ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM NA ŚLĄSKU

Powstanie pierwszej grupy modlitewnej na Śląsku związane jest z Chorzowem i z osobą ks. Tadeusza Skrzypczyka.

Początki katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ówczesnego Rejonu Południowego, obejmującego swym zasięgiem dzisiejsza archidiecezję katowicką, diecezję gliwicką, sosnowiecką, bielsko - żywiecką, opolską i częstochowską, sięgają końca 1978 roku, kiedy to ks. Tadeusz był wikarym w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie - Batorym. Od pewnego czasu spotykał się na modlitwie z kilkoma studentami, u których zauważył pragnienie szczerego doświadczenia Bożej miłości. W tym czasie przyjechał do Polski na krótki urlop zdrowotny ks. Jakub Gazur - kapłan diecezji katowickiej, przygotowujący się w Anglii do wyjazdu na misje do Zambii. W Londynie zetknął się z ludźmi biorącymi udział w charyzmatycznych spotkaniach modlitewnych.

Spotkania ks. Gazura i ks. Skrzypczyka oraz ich wspólna wymiana doświadczeń duchowych, zaowocowały czuwaniem modlitewnym w noc sylwestrową 1978/79, na które przybyło wielu młodych ludzi. Spotkanie to, które odbyło się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni koło Mikołowa, zrodziło w sercach uczestników pragnienie pełniejszego oddania się Bogu i powierzenia Mu swojego życia.

Regularne spotkania modlitewne odbywały się w niedzielne wieczory w Chorzowie - Batorym, począwszy od stycznia 1979 roku. W tym czasie ks. Skrzypczyk nawiązał również kontakt z ks. profesorem Bronisławem Dembowskim, który już wtedy od około 3 lat spotykał się z grupą modlitewną w kościele św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie. Ksiądz Bronisław udzielił zachęty, podał wskazówki, w jaki sposób powinno wyglądać spotkanie modlitewne oraz udostępnił tekst tzw. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, czyli 7 - tygodniowych rekolekcji zakończonych modlitwą o ożywienie i odnowienie darów duchowych złożonych w sercach wierzących w chwili przyjęcia sakramentów chrztu świętego i bierzmowania. Seminarium to umożliwia przeżycie podstawowych prawd orędzia chrześcijańskiego poprzez cotygodniowe spotkania modlitewne, konferencje, wymianę doświadczeń w ramach spotkań w małych grupach oraz poprzez codzienną lekturę i medytację Pisma Świętego.

Tę kilkutygodniową formacje o charakterze ewangelizacyjnym podjęło wówczas 7 osób, prosząc o pełniejsze otwarcie się na obecność i dary Ducha Świętego. 15 kwietnia 1979 roku grupa ta przeżyła - jako pierwsza na Śląsku - doświadczenie zwane Chrztem w Duchu Świętym. Przez krótki okres czasu cotygodniowe spotkania odbywały się w kaplicy przy parafii Ducha Świętego w Chorzowie.

Na początku roku 1980 coraz więcej osób (było ich już ponad 100) zaczęło uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. Kolejne Seminarium Odnowy w Duchu Świętym zakończyło się w kwietniu 1980 roku, następne w lipcu i w grudniu tegoż roku. Rok 1981był czasem pogłębiania formacji wewnętrznej kilkudziesięcioosobowej grupy modlitewnej, która kontynuowała spotkania w salkach katechetycznych przy parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie - Batorym. Bardzo owocne były również wyjazdy rekolekcyjne do Gostynia Wielkopolskiego, prowadzone przez ks. Mariana Piątkowskiego.

W roku 1981 ks. Tadeusz Skrzypczyk został przeniesiony do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, gdzie druga na Śląsku grupa modlitewna przeżyła modlitwę o "chrzest w Duchu Świętym".

Kolejne Seminaria Odnowy w Duchu Świętym przeżywały grupy: w Gostyni k. Mikołowa (1981), w Bielsku - Białej (6.02.1082), w Chorzowie w parafii św. Antoniego (1982), w Pszczynie (27.01.1984), Katowicach (na Józefowcu, w katedrze Chrystusa Króla, w Panewnikach), w Radoszowach.

Począwszy od roku 1982 przez kolejne 10 lat, odbywały się zasadniczo comiesięczne (od piątku po południu do niedzielnego wieczoru), wyjazdowe spotkania modlitewno - formacyjne. Już wtedy, na jednym z pierwszych spotkań formacyjnych - po katechezach na temat oddania się Maryi wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort - nasza Śląska Odnowa w Duchu Świętym została zawierzona Maryi - Oblubienicy Ducha Świętego.

W roku 1983 w salkach katechetycznych Domu Parafialnego w Jaworzu rozpoczęły się regularne rekolekcje i szkolenia animatorów ze wspólnot Rejonu Południowego, dostępne dla tych wszystkich grup rejonu, które chciały z nich korzystać.

3 grudnia 1983 roku został zorganizowany pierwszy Dzień Jedności w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie - Batorym, który zgromadził wielu kapłanów i członków grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym na wspólnej modlitwie uwielbienia i Eucharystii.

Istotnym wydarzeniem było mianowanie ks. Tadeusza Skrzypczyka diecezjalnym moderatorem Odnowy w Duchu Świętym. Dnia 5 grudnia 1984 roku, ks. Tadeusz jako pierwszy w Polsce kapłan, otrzymał z rąk Ordynariusza Katowickiego, ks. biskupa Herberta Bednorza, dekret zobowiązujący go do koordynowania coraz liczniej powstających grup modlitewnych. W dwa lata później, 3 września 1986 roku ks. Ordynariusz biskup Damian Zimoń ponowił ów dekret. Posługę tę ks. Tadeusz pełni nadal.

Od roku 1994 w Katowicach - Murckach został utworzony Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, gdzie ks. Tadeusz pełnił posługę proboszcza do roku 2007.

Od roku 2007 Biuro mieści się w Katowicach -Bogucicach. Biuro zajmuje się koordynacją grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej. Szczególnym rysem rejonu jest to, że członkowie grup nie zatrzymują się na pierwszym etapie osobistego spotkania z Jezusem, tylko idą dalej. Odkrywają, że Jezus jest żywy - zmartwychwstały, i że żyje w swoim Kościele. Odkrywają, że Kościół jest ciałem Jezusa i uczą się go kochać. Jako cechę charakterystyczną rejonu można wymienić również żywą łączność z Maryją, zaś zasadniczym trzonem pracy - rekolekcje letnie i zimowe. W ciągu roku organizowane są także dni jedności dla wszystkich wspólnot rejonu. Oprócz tego odbywają się, cykliczne spotkania formacyjne dla animatorów oraz różnego rodzaju rekolekcje dla wszyskich.