Diakonia muzyczna

O MUZYCE

Pełnym głosem Mu śpiewajcie ...

Funkcjonuje powiedzenie, ze kto śpiewa, ten się dwa razy modli. Muzyka i śpiew to potężne "narzędzia", dzięki którym Bóg przybliża do siebie ludzi. Każdy z nas mógł tego doświadczyć podczas naszych spotkań, corocznych Czuwań Jasnogórskich, czy chociażby śpiewu pierwszych kolęd przy wigilijnym stole, na Pasterce.

Muzyka czy śpiew to jedne z form modlitwy, które wyrażają adorację i uwielbienie .

Oczywiście nie mam na myśli całkowitego zastąpienia modlitwy śpiewem lecz jej ożywianie. Pieśń ma ożywić w nas ducha modlitwy. Melodia potrafi porwać serca w sposób nieosiągalny dla samych słów, a śpiew może doprowadzić nas do oddawania czci Panu całą ich treścią i istotą. Szczególnie, gdy trudno nam rozpocząć modlitwę lub nasze rozbiegane myśli nie pozwalają się wyciszyć i skupić.

Wychwalanie Pana w pieśni jest więc na naszym spotkaniu jednym z bardzo ważnych środków oddawania Bogu czci.

Śpiew i muzyka posiadają wyjątkową zdolność połączenia ludzi w jedno i umożliwiają skupienie się na Panu . To właśnie wielbienie Pana jest w centrum każdego naszego spotkania. Czytanie Słowa Bożego, śpiew w językach, świadectwa, śpiewanie pieśni - to wszystko są sposoby wielbienia Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Dlatego wszystkie pieśni powinny być modlitwą, tzn. śpiewane z głębi naszego serca. Rzeczywista moc pieśni pochodzi z wiary i uwielbienia. Gdy są one modlitwą śpiewaną w prawdziwej wierze, skutek jest ogromny i wspaniały.

Śpiew, zarówno poprzez słowa, jak i melodię czy naszą postawę, gesty może wzmocnić na spotkaniu radość i uwielbienie lub tę radość i uwielbienie osłabić. Tymczasem nierzadko daje się zauważyć zbyt małe zaangażowanie w śpiew. Podobnie, gdy śpiewamy pieśń o radości a nasza postawa i gesty wyrażają wręcz coś przeciwnego. Jeżeli przyczyna leży nieraz w naszym zmęczeniu, to starajmy się je przezwyciężać w sobie, prosząc Ducha Świętego o ożywienie modlitwy. Nasza postawa podczas modlitwy - a pieśń jak już wcześniej wspomniałem, jest formą modlitwy - ma więc być wyrazem naszego osobistego uwielbienia Pana. A pomocą w tym są dla nas animatorzy muzyczni, intonujący kolejne pieśni i otaczający każde nasze spotkanie tym wspaniałym Bożym darem, jakim jest muzyka.

Tak więc powtarzając za psalmistą: "Pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie..." (Ps 33,3) głośmy Jego chwałę przez nasze szczere zaangażowanie w śpiew tak, by Jego Imię było uwielbione niekończącym się hymnem chwały.

Bogdan Müller