Kronika

WSPOMINAĆ BĘDĘ DZIEŁA PANA
I OPOWIADAĆ BĘDĘ TO, CO WIDZIAŁEM (Syr 42,15)

Po uwolnieniu z niewoli egipskiej, Izraelici co roku obchodzili święto Paschy, na pamiątkę tego wydarzenia. Zasiadając do Paschy wierzyli, że Bóg, który wyprowadził ich przodków z Egiptu, jest tym samym Bogiem także dzisiaj. W czasie uczty paschalnej, najmłodszy uczestnik pytał ojca, dlaczego ta noc jest aż tak szczególna. W tym momencie zaczynała haggada paschalna - ojciec opowiadał, przypomniał minione wydarzenia. Było to jakby wejście w to dobro, którego Bóg udzielił ich przodkom.

Święty Paweł pisze: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, (...) aby wykupić tych, którzy podlegali Prawu (Ga 4,4-5). Św. Paweł mówi tu o pełni czasu. W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. Cały świat został stworzony w czasie, w czasie też dokonuje się historia zbawienia - Jezus przyszedł na świat w czasie i w czasie też umarł za nas na krzyżu. Także całe nasze życie biegnie w czasie.

Czas miał swój początek i będzie miał swój koniec. Nie jest to błędne koło, gdzie wszystko dzieje się na zasadzie powtarzających się cykli, gdzie człowiek rodzi się, żyje, umiera i rodzi się w nowym wcieleniu i tak bez przerwy. Tworzy się zamknięte koło, pewna beznadziejność, z której, bardzo trudno się wyrwać, o ile jest to w ogóle możliwe. W chrześcijaństwie każde wydarzenie, każdy dzień czy chwila, jest czymś nowym i niepowtarzalnym, nawet gdy z zewnątrz wszystko wydaje się do siebie podobne.

Spacer Wszystko, co nas dotyczy, odbywa się w czasie. Jest rzeczą ważną zachowanie w pamięci wydarzeń, które mogą mieć znaczenie nie tylko dla biorących w nich udział, lecz także dla przyszłych pokoleń. Dla pierwszych będzie to przypomnienie dobra, jakiego kiedyś doświadczyli, dla drugich będzie zaproszeniem do wejścia w to dobro, które może stać się udziałem każdego człowieka.

Kronika przedstawia najważniejsze wydarzenia Odnowy w Duchu Świętym Rejonu Katowickiego.


"Najpiękniejsze są wspomnienia, które są jeszcze przed nami"
Jeanna Moreacy

Serdecznie dziękujemy Franciszkowi Jabłońskiemu ze wspólnoty Pomocników Niepokalanej z Panewnik za udostępnienie prowadzonych przez siebie kronik opisujących dzieje wspólnoty. Są one źródłem cennych informacji (czasem jedynym) dotyczących także całego naszego Rejonu. Dzięki temu udało nam się dotrzeć do wielu minionych wydarzeń naszej historii.

Sama inicjatywa spisywania dziejów jest bardzo cenna, a szczególnie godna podziwu jest wytrwałość w kontynuowaniu tego dzieła przez tak długi czas (od roku 1979).

Myślę, że dla grup obchodzących rocznice istnienia przykład ten może stanowić inspirację do podjęcia próby odtworzenia własnej historii. Natomiast dla grup nowych może stanowić zachętę do podjęcia takiej inicjatywy.

A może ktoś jeszcze prowadzi podobną kronikę? Jeśli tak to prosimy o kontakt lub wiadomość.
Wiola