Formacja

CELE I ETAPY

Odnowa w Duchu Świętym jest w swej istocie otwarciem serc wierzących na rzeczywistość i działanie Ducha Świętego, udzielonego w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. Doświadczeni tzw. odrodzenia w Duchu Świętym, określanego także jako Chrzest w Duchu Świętym, oraz permanentna formacja umożliwiają świadome przyjęcie Jezusa jako Pana swego życia oraz pełniejsze przyzwolenie na przemianę życia mocą Ducha Świętego. Odnowa ta dotyczy nie tylko osobistego nawrócenia, ale także otwierania się na rzeczywistość Kościoła. W tym celu przeprowadzana w naszej archidiecezji formacja jest zróżnicowana tematycznie, w zależności od etapu i stopnia zaangażowania członków grup modlitewnych. Począwszy od wstępnej ewangelizacji, poprzez uczestnictwo w "Seminarium Odnowy w Duchu Świętym", formację podstawową związaną z relacją z Bogiem, formację pogłębiającą dotyczącą życia sakramentalnego, aż po formacją umożliwiającą odnalezienie swego miejsca w Kościele i czynne zaangażowanie się w nim poprzez służbę (w tym oczywiście także darami charyzmatycznymi.

W przygotowaniu formacji korzystamy z programu duszpasterskiego na dany rok, nauczania Ojca Świętego, tematów proponowanych przez RKZK, ICCRS oraz odpowiadamy na potrzeby grup modlitewnych, które są rozeznawane przez animatorów i liderów grup. Uwzględniamy także bogactwo płynące z wzajemnej wymiany doświadczeń. W działalność formacyjną zaangażowane są osoby duchowne i świeckie posiadające wykształcenie teologiczne.

Formację realizujemy m.in. poprzez następujące formy:

  1. Ewangelizacja zakończona Mszą Świętą i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
  2. Seminarium Odnowy w Duchu Świętym
  3. Rekolekcje
  4. Sesje charyzmatyczne
  5. Dni z Tereską, czyli spotkania formacyjne dla młodych
  6. Szkoła Animatora
  7. Spotkania formacyjne Diakonii
  8. Dni Jedności

W działalności formacyjnej podejmowanej przez nasz Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym proponujemy członkom grup modlitewnych, to co konieczne, by wzrastać w wierze i wchodzić w coraz głębszą relację z Bogiem. Służą temu m.in. różnego rodzaju spotkania formacyjne, które przedstawiliśmy powyżej. Oprócz odbywających się cyklicznie spotkań formacyjnych jesteśmy otwarci także na to, co mówi Duch do Kościoła, oraz podejmujemy nowe inicjatywy i działania wychodzące naprzeciw potrzebom i wydarzeniom współczesnego Kościoła. Aby każdy odnalazł w nim swoje miejsce i coraz bardziej pragnął jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, "w sercu Kościoła być miłością".