Dla młodych

DNI Z TERESKĄ

Dla osób młodych proponujemy osobne spotkania, tzw. Dni z Tereską, które są organizowane razem ze Wspólnotą Życia w Maryi - Magnificat. Każdorazowo bierze w nich udział około 50 osób. Są to dni skupienia mające charakter ewangelizacyjny. Przeznaczone są dla wszystkich chętnych od 16 roku życia. Tematyka poszczególnych spotkań oparta jest na duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przykładowe tematy dotychczasowych spotkań to:

Wprowadzeniem w tematykę spotkania jest "Wywiad ze św. Tereską" ułożony przez młodzież i będący zawsze odpowiedzią Teresy na jakiś kluczowy problem związany z zżyciem młodych osób. Dalsze części to: konferencja, czas na medytację z dynamiką (np. pisanie listu), dzielenie w małych grupach (młodzież bardzo ceni tę formę), prezentacja wizualna prac w grupach (plakaty, scenki), Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, wspólny śpiew.

Do przygotowania takiego dnia angażowana jest sama młodzież, zwłaszcza osoby, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu spotkaniach - przygotowują scenki, śpiewy, prezentacje, prowadzą pracę w grupach.