Adopcja duchowa parlamentarzysty

Istotą Duchowej Adopcji jest osobiste, modlitewne i uczynkowe wstawiennictwo do Jezusa Chrystusa, prośba o Jego opiekę nad konkretnym członkiem najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej i światło Ducha Świętego w jego służbie społeczeństwu.

Integralną częścią adopcji niech będzie modlitwa za Ojczyznę zanoszona przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, jak również jego duchowa opieka nad tym dziełem. Ks. Jerzy podjął wielkie wołanie św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi" przez comiesięczne Msze za Ojczyznę i poniósł za to śmierć męczeńską.

Adopcją duchowa polega ona codziennym odmawianiu powyżej zamieszczonych (lub innych, dowolnie wybranych) modlitw w intencji osoby, którą duchowo adoptujemy przez okres jej kadencji (prezydent: 5 lat, parlamentarzyści: 4 lata). Do modlitwy można dobrowolnie dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia (post, uczestnictwo w Eucharystii, różaniec, inne modlitwy ...).

Można też sprawdzić w internecie, kim jest osoba, za którą się modlimy. Módlmy się za wszystkich parlamentarzystów, szczególnie za tych, którzy naszej modlitwy potrzebują najbardziej.

Duchową adopcję podjąć może każdy. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem zakończenia poprzedniego zobowiązania. Czy można adoptować więcej niż jednego parlamentarzystę? Nie. Duchowa adopcja dotyczy jednej osoby. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwy? Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

MODLITWA CODZIENNA

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, ...
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, ...
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
Krwi Chrystusa, otucho umierających
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały najgodniejsza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Wszechmogący Boże,
Ojców naszych Panie!
Pochylamy pokornie nasze głowy,
by prosić o siłę wytrwania
i mądrość w tworzeniu jedności,
by prosić o Twoje błogosławieństwo.
Wszystkich polecamy
Twojej szczególnej opiece,
Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.
Chcemy wszystkim
naszym winowajcom przebaczyć,
jak Ty przebaczasz nam nasze winy.
I zbaw od złego nas wszystkich.
Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.
Amen.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko