Diakonie

DIAKONIA GŁOSZĄCA

Członkowie Diakonii Głoszącej podejmują posługę głoszenia Ewangelii oraz animacji modlitwy przede wszystkim podczas Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie, Dni Jedności grup modlitewnych i Szkoły Animatora, Sesji Charyzmatycznych i innych inicjatyw organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej.

Spotykamy się zawsze przed spotkaniem na wcześniejszej modlitwie lub wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, powierzając Bogu swoją posługę, prosząc o łaskę otwartości serc zarówno dla siebie, jak i dla tych, do których On ich posyła.

Diakonia Głosząca, razem z Diakonią Muzyczną wchodzi w skład Diakonii Ewangelizacyjnej - zazwyczaj podejmujemy posługę wspólnie.