Magnificat

MAGNIFICAT

Wspólnota Życia w Maryi Magnificat powstała w roku 1983 w Chorzowie-Batorym, gdy kilka osób związanych z Katolicką Odnową w Duchu Świętym złożyło na ręce ks. Tadeusza Skrzypczyka zobowiązanie do życia według rad ewangelicznych. Stopniowo dochodziły nowe osoby. W roku 2000 dołączyły także małżeństwa, które odkryły charyzmat życia we Wspólnocie Życia w Maryi - Magnificat. Zawiązała się również Familia Wspólnoty.

Wielkimi wydarzeniami dla Wspólnoty na przestrzeni tych lat były osobiste spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, którego prosiliśmy o modlitwę i błogosławieństwo dla nas.

 Dnia 20.04.2005r. ks. Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń poświęcił Dom Formacyjny św. Józefa w Żorach, w którym aktualnie mieszka 6 osób.

 Po oficjalnym zatwierdzeniu Wspólnoty przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia dn. 08.05.2003 r. Wspólnota została przyjęta do Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń, dn. 29.10.2005 r. Federacja ta była międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, nawiązującym ścisłą współpracę z Kongregacją Nauki Wiary (w szczególności z Papieską Radą ds. Świeckich), a także z Międzynarodowymi Służbami Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS) w Watykanie, które w tej formie istniały do roku 2019.

Namalowane przez dzieci Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
  wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest Święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
Rozproszył pyszniących się zamysłami
  serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Wspólnota Życia w Maryi - Magnificat

Strona internetowa: www.magnificat.org.pl
E-mail: magnificatzory@odnowa.org
KRS: 0000207211

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

Tajemnica Maryi