Świadectwa

ZAPROSZENIE

Swoje świadectwo możesz przesłać nam tutaj. Zamieścić będziemy je mogli po kontakcie z Tobą. Dzięki!
Twój e-mail:

SPIS TREŚCI

SESJA ZIMOWA KATOWICE-BOGUCICE 2017

Świadectwa

Dzięki Ci Boże za ten czas rekolekcji, który został mi dany. Bądź uwielbiony Panie w tych, którzy głosili konferencje. Aby usłyszeć głos Boga muszę budować w sobie ciszę, umiejętnie słuchać i prosić o "światłe oczy serca". Ks. bp Andrzej Siemieniewski przypomniał historię Odnowy Charyzmatycznej i wezwał, aby wrócić do wartości Odnowy: mocy i ewangelizacji. Rozważania o rozmnożeniu chleba (Mk 6, 30-44 i Mk 8, 1-9) były bardzo poruszające. Słowa Jezusa " Wy dajcie im jeść" dotknęły mnie osobiście. Nie zaprzestaję dziękczynienia Bogu za ten dar rekolekcji.
Chwała Panu
Zofia z Rybnika

Chcę podziękować Bogu, że mogłem uczestniczyć w rekolekcjach. Wezwanie Jezusa " Wy dajcie im jeść" odebrałem jako skierowane do mnie. 10 lat temu otrzymaliśmy od Ducha Świętego i Pallotynów prezent - Adopcję Serca dla afrykańskiego chłopca - Franciszka. Jest on z wielodzietnej, bardzo biednej rodziny. Ukończył już szkołę średnią i adopcja też się skończyła. Sesja w Bogucicach przekonała mnie, że powinniśmy kontynuować Adopcję Serca dla następnego dziecka. Wezwanie aby powrócić w czasie Jubileuszu Odnowy do swojego rodu duchowego przeniosło mnie wspomnieniami do dzieciństwa. Widzę jak wiele otrzymałem od Matki (Ojciec zginął w 1945r) i tej rodziny wujka, gdzie mieszkaliśmy. To była szkoła nie tyko duchowego ale również praktycznego chrześcijaństwa. Pamiętam z tamtych lat teksty modlitw, psalmów i pieśni śpiewanych w kościele i w domu. Dziękuję Bogu za ten bogaty czas rekolekcji.
Chwała Panu
Teodor z Rybnika

Dziękuję Panu Bogu za dar rekolekcji, za ten czas łaski. Za tych którzy głosili konferencje. Słowa które zapadły głęboko w moim sercu z I księgi Królewskiej jak Salomon prosi Pana Boga o serce słuchające, pełne mądrości, roztropności, posłuszne które pozwala się uczyć. Ważne jest aby ponawiać chcę Ciebie spotkać Panie, chcę Ciebie słuchać, stawać się jak dziecko, stawać w prawdzie przed Panem Bogiem, nie koncentruję się na moich wadach, słabościach, że czegoś mi brak ale koncertuję się na Panu Bogu. "Panie mów bo sługa Twój słucha"
Alina z Katowic - Bogucic

Szczęść Boże!
Tegoroczna zimowa sesja w Bogucicach była znów nadzwyczajna. Sam temat: "Nie zaprzestajcie dziękczynienia, modląc się o światłe oczy serca" - otworzył mi serce i oczy a także uszy. Bo to co nowego usłyszałam, to były, to są nowe „perły” które znów umocniły moją wiarę, moje poznanie i bliskość Boga w Słowie.
Tak pierwszego dnia dr Ewa wyjaśniała jak słuchać aby słyszeć i jak otworzyć serce aby było słuchające i kochające. A drugi dzień – spotkanie z księdzem biskupem Andrzejem Siemieniewskim – to było dla mnie "Mistrzostwo świata" - "Światłe oczy serca" - nie potrafię w zachwycie napisać prostych słów podzięki za te kilka konferencji ... tę prostotę słowa, która zapisała się głęboko w pamięć i serce.
Dziękuję odpowiedzialnym za organizację i prowadzenie!!!
Gdyby nie te rekolekcje nasze „naczynia” stawałyby się puste ...
Zaś podładowane duchowe „akumulatory” „zasilają” nas by udźwignąć to co niesie codzienność, pozwalają czerpać by dzielić się doświadczeniem wiary z innymi i tak aż do następnej sesji ...
DZIĘKI – DO ZOBACZENIA W CZĘSTOCHOWIE I RZYMIE!
A może w innej grupie, na kolejnym Jubileuszu?
Urszula z Paprocan :-)