Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II

Jezus

Termin Mszy Świętej: 
Po ogłoszeniu
Dzień Jedności, który się odbył 7 października za nami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział i gotowość do formacji.
Obok migawki .....
Przed nami w ramach formacji animatorów propozycja wyjazdu. Zapowiadany też Seminarium Odnowy, które odbędzie się w Suszcu i będzie trwało do połowy stycznia 2024 począwszy od 14.11.2023 a także Sesję Rekolekcyjną 27-28.01.2024 w Bieruniu z o. Cyprianem
Pod Twoją obronę
za Ukrainę
Pod Twoją obronę
w obronie polskich granic
Nasz ośrodek rekolekcyjny
Kokotek
Kokotek

ZAPRASZAMY