Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II
Nowy rok
Niech nowy 2022 rok będzie dla nas wszystkich rokiem
obfitego Bożego błogosławieństwa i łask.
Duchu Święty działaj w nas i przez nas dla Chwały Trójcy Świętej.

Ks. Tadeusz i Rada Odnowy
Epitafium
2 grudnia odeszła do Domu Ojca śp. Daniela Orczyk - mama o. Boguchwała, zaangażowana w siemianowicką grupę Odnowy w Duchu Świętym i jej wieloletnia animatorka. Radość wieczną racz dać jej Panie
Pod Twoją obronę
w obronie polskich granic

Jezus

Termin Mszy Świętej: 
Po ogłoszeniu

ZAPRASZAMY

  • Świadectwa z Dnia Jedności
  • Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej odbył się dnia 09.10.2021. Gościem Dnia Jedności był o. Hayden Williams, kapucyn z Malty, który jest znanym i cenionym charyzmatycznym głosicielem Słowa Bożego z papieską misją kanoniczną do głoszenia rekolekcji. Uprzejmie prosimy Uczestników o przesyłanie świadectw, można w tym celu skorzystać z formularza
  • Terminy i miejsca najbliższych Mszy Świętych i modlitwy o uzdrowienie:
    • Po ogłoszeniu