Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II
Sesja letnia 2022
Kokotek
Kokotek
Pod Twoją obronę
za Ukrainę
Pod Twoją obronę
w obronie polskich granic

Jezus

Termin Mszy Świętej: 
Po ogłoszeniu

ZAPRASZAMY