Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II
Słowo Ciałem się stało


Drodzy Przyjaciele!

Niech Nowy Rok 2021 będzie dla nas błogosławiony i obfity w łaski Bożej obecności. Bądźmy otwarci na nieustanne działanie Ducha Świętego, oddając się całkowicie Jezusowi przez Maryję i Św. Józefa prosząc o odwagę do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa swoim codziennym życiem

Ks. Tadeusz i Rada Odnowy
Różaniec
Dla wszystkich, którzy chcą odnowić i pogłębić swoją wiarę i życie z Bogiem
Różaniec
Prośmy o ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie
Jezus
Termin Mszy Świętej: 
Po ogłoszeniu
Adoptuj prezydenta, posła lub senatora
Adopcja

ZAPRASZAMY