Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II
Zesłanie Ducha Świętego 2024


W dniu Pięćdziesiątnicy narodził się Kościół, w którym uczestniczymy.
Niech Duch Święty Pocieszyciel i Ożywiciel zstąpi na nas z nową mocą
i darami byśmy głosili Ewangelię całemu światu
Katolickiej Odnowy w Duchu Św. w Polsce

Jezus

Termin Mszy Świętej: 
Po ogłoszeniu
Pod Twoją obronę
za Ukrainę
Pod Twoją obronę
w obronie polskich granic
Nasz ośrodek rekolekcyjny
Kokotek
Kokotek

ZAPRASZAMY